Nu kan du delta i skyddet av Skärgårdshavet, vår nationalskatt. Donera en platta med ditt namn på Stefan Lindfors skulptur Symbiosis. Med namnet på plattan uttrycker du vår gemensamma vilja att skydda Skärgårdshavet. Du kan donera plattan åt dig själv, åt ett företag eller en sammanslutning eller som gåva.

Läs mer och delta i vårt unika skyddsprojekt!

Gör en Symbiosis-donation!

© Skyddsfond för Skärgårdshavet 2024