Genom att donera en platta med ditt namn för Stefan Lindfors skulptur Symbiosis deltar du i skyddet av Skärgårdshavet. Med namnet på plattan bekämpar du övergödningen av havet!

Namnplattorna tillverkas i cirka 3 500 exemplar. Deras avkastning går till Skyddsfonden för Skärgårdshavet och används för skyddsprojekt inom Skärgårdshavet. Kampanjens mål är att samla in över 250 000 euro.

En person kan donera flera plattor så länge det finns kvar av dem.

Var kan du se Symbiosis och vem har möjliggjort Symbiosis-projektet?

Du kan beundra Symbiosis i Åbo vid Suomen Joutsen, i närheten av Maritima centret Forum Marinum, Slottsgatan 72. Där blänker Symbiosis som en vädjan i stål för Skärgårdshavet.

Konstverket Symbiosis som är formgivet av konstnären Stefan Lindfors är hans donation till skyddet av Skärgårdshavet. Åbo stad har anvisat Symbiosis en representativ plats och Stefan Lindfors överlåter verket till staden.

Outokumpu Abp har donerat stålskivorna till konstverket. Tillskärningen av plattorna är en donation av Suomen Vesileikkaus Ab medan LMP-Merkkaus Ab graverar namnen till talkopris. De företag och medier som presenteras med sina logotyper här under medverkar genom donationer i publiceringen och marknadsföringen av Symbiosis-kampanjen.

På vilket sätt förbättrar avkastningen från Symbiosis-plattorna vårt hav?

Skyddsfonden för Skärgårdshavets mål är att stoppa övergödningen av Skärgårdshavet och allmänt förbättra vattnets tillstånd. Vi stöder praktiska projekt som på ett effektivt sätt motverkar orsakerna till Skärgårdshavets sjukdomar – utrinningen av näringsämnen i havet. Vi styr avkastningen från Symbiosis-plattorna till dessa ändamål. Resultaten kan du se med egna ögon.

De praktiska åtgärderna kan handla om anläggande av skyddszoner, våtmarker och sedimenteringsbassänger, olika avloppsvattenlösningar och alternativa metoder för behandling av avloppsvatten, båtbottentvättar och sugtömningsstationer för septitankar, pilotprojekt inom vattenskyddet och andra innovativa lösningar.

Läs mer om skyddet av Skärgårdshavet på vår webbplats där du även kan göra donationer: http://www.saaristomerensuojelurahasto.fi/sv/ssr

© Saaristomeren Suojelurahasto 2024