Symbiosis är ett konstverk donerat av konstnären Stefan Lindfors till förmån för skyddet av Skärgårdshavet.

Med konstverket vill Stefan Lindfors väcka människors intresse för att samarbeta med havet och skydda det unika Skärgårdshavet. Skulpturen illustrerar Lindfors tanken: Symbiosis är en kombination av skärgårdens mest karakteristiska varelser och element: fisk, fågel och hav. Namnet Symbiosis betyder samlevnad och inbördes växelverkan, som alla partner drar nytta av.

- Jag ville skapa en skulptur där donatorer genuint medverkar till den artistiska helheten, inte bara som en rad skyltar i skulpturens stenfot. Jag kunde dock inte föreställa mig att så många finländare skulle vara intresserade att visa sin omtanke för havets välmående. Men det är bra så, eftersom människan är den enda hoppet för havet, säger Lindfors.

Utsidan av skulpturen består av stålplattor som har donatorns – privatpersonens, företagets eller sammanslutningens – namn svetsat på dem. Målet är att samla ihop 3500 namnplattor. Den tusende namnplatta svetsades till Symbiosis utsida 13.10.2015. Då hade Symbiosis inbringad cirka 100 000 euro. Skulpturens konstruktionskostnader var cirka 35 000 euro. Avkastningen allokeras till skyddet av Skärgårdshavet.

Åbo stad har gett Symbiosis en framstående plats i närheten av museiskeppet Suomen Joutsen, vid Aura ås västra strand i Åbo. Symbiosis avtäckades 3.6.2014 under den internationella konferensen ”Turku Baltic Sea Days”.

Information till donatorer:

Skyddsfonden för Skärgårdshavets tillstånd för penninginsamling gick ut den 30.9.2016. Penninginsamlingen, inklusive Symbiosis-donationer, avbryts från och med 1.10.2016 för några månader på grund av försening av tillståndsbehandlingen. Skyddsfondens arbete fortsätter normalt också under avbrottet, nästa svetsning förbereds och insamlingen fortsätter genast efter att det nya tillståndet är giltig. Vi beklagar och återkommer inom kort!

Mer information om Skyddsfonden för Skärgårdshavet hittar du här.